ID บทความ: 000077326 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/11/2018

ทําไมระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ Intel® Stratix® 10 จึงพบข้อผิดพลาดในขณะตั้งโปรแกรมภาพคอร์ FPGA

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  เนื่องจากปัญหากับเฟิร์มแวร์ Intel® Stratix® 10 Secure Device Manager ในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Programmer เวอร์ชั่น 18.1 ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์อาจพบข้อผิดพลาดในขณะตั้งโปรแกรมรูปภาพคอร์FPGAขนาดใหญ่  ใน U-boot ปัญหานี้อาจส่งผลให้เกิดการค้างหรือคล้ายกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  โหลดเอฟพีจีเอ SOCFPGA_STRATIX10 จํานวน ${loadaddr}${filesize}

  .... ข้อผิดพลาดRECONFIG_DATA: 00000004, ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก!

  วิธีแก้ไข

  Patch 0.19 สําหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro เวอร์ชั่น 18.1 พร้อมใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหานี้   ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมแก้ไขจากลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง ทําการคอมไพล์โครงการ Intel Quartus Prime Pro อีกครั้งและสร้างไฟล์โปรแกรมใหม่ :

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 FPGA และ SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้