ID บทความ: 000077099 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

ทําไมฉันจึงได้รับ Burst Chop เมื่อใช้คอนโทรลเลอร์ DDR3 SDRAM ที่ใช้ Altmemphy

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

คุณจะเห็น burst chop เมื่อเข้าถึง DDR3 SDRAM โดยใช้คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ Altmemphy หากตั้งค่าlocal_sizeเป็น 1 เมื่อ local_size=1 คุณจะไม่ได้รับ Burst Length (BL) 8 สําหรับที่อยู่ติดต่อกัน แต่มีเพียง Burst chop เท่านั้น หากคุณต้องการ BL 8 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณจําเป็นต้องเปิดใช้งานตัวเลือกการผสานรวมแบบ Burst

 

Burst merge ถูกนํามาใช้เป็นตัวเลือกในแท็บการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ของ Altmemphy based DDR3 SDRAM Controller ในซอฟต์แวร์การออกแบบ Quartus® II 10.1

 

ตัวเลือก Burst Merge จะถูกเพิ่มในคอนโทรลเลอร์ DDR3 SDRAM ที่ใช้ UniPHY ใน IP เวอร์ชันในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

Stratix® IV E FPGA
Stratix® IV GX FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้