ID บทความ: 000076454 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 22/04/2021

ลําดับการสอบเทียบสําหรับ IP Intel® Stratix® 10 EMIF มีอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  หลังจากFPGAการกําหนดค่าอุปกรณ์แล้ว ด้านล่างเป็นลําดับการสอบเทียบสําหรับ ip Intel® Stratix® 10 EMIF

  สําหรับ IP ที่ไม่ใช่ HPS EMIF ลําดับคือการปรับเทียบแบบ on-chip termination (OCT) การสอบเทียบ I/O PLL ตามด้วยการปรับเทียบ EMIF

  สําหรับ HPS EMIF IP จะมีลําดับการสอบเทียบ OCT / PLL / EMIF ในขั้นตอนแรก HPS จากนั้นFPGAที่เหลือจะทําในโหมดที่FPGAก่อน

  การสอบเทียบ I/O PLL สําหรับ PLL ที่ไม่ใช่ EMIF จะถูกแยกออกจากกันก่อนที่จะป้อนข้อมูลในโหมดผู้ใช้และหลังจากรายการโหมดผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าของ PLL เอง  หาก PLL ใช้โหมดชดเชยภายใน ระบบจะปรับเทียบโหมดก่อนการป้อนข้อมูลในโหมดผู้ใช้  หากใช้โหมดชดเชยคอร์ โหมดดังกล่าวจะถูกปรับเทียบหลังจากการป้อนข้อมูลในโหมดผู้ใช้  ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนการสอบเทียบ EMIF ซึ่งทําได้ทั้งหมดในโหมดผู้ใช้

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 FPGA และ SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้