ID บทความ: 000076423 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 14/04/2020

ทําไม DisplayPort Intel® Stratix® 10 FPGAการสร้างตัวอย่างการออกแบบ IP ล้มเหลวใน Windows 10

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® DisplayPort*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  เนื่องจากปัญหาในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 19.2 ผู้ใช้อาจเห็น DisplayPort Intel® Stratix® 10 FPGAการสร้างตัวอย่างการออกแบบ IP ล้มเหลวในระบบปฏิบัติการ Windows® 10

  ความละเอียด

  ปัญหานี้แก้ไขได้ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 20.1 เป็นต้นไป

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 FPGA และ SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้