ID บทความ: 000075669 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 25/06/2013

มีไฟล์ gerber และ layout ให้สําหรับบอร์ดการพัฒนาและการศึกษา DE2 หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย ไม่ ไฟล์ gerber และ layout ไม่มีให้สําหรับบอร์ดการพัฒนาและการศึกษา DE2 ไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่จะรวมอยู่ใน CD ที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Cyclone® II FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้