ID บทความ: 000075600 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

ฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Quartus® II Web Edition กับ IP OpenCore® ได้หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย ใช่ ซอฟต์แวร์ Quartus II และคอร์ IP ได้รับอนุญาตแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Quartus II Web Edition กับสิทธิ์การใช้งาน PCI Compiler OpenCore หรือใช้สิทธิ์การใช้งาน PCI Compiler เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ทั้งสิทธิ์การใช้งาน PCI Compiler OpenCore และสิทธิ์การใช้งาน PCI Compiler เต็มรูปแบบทํางานบนซอฟต์แวร์สมัครสมาชิก Quartus II (ฉบับเต็ม)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เอฟพีจีเอ Stratix®

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้