ID บทความ: 000075406 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 31/10/2017

ทําไมฉันจึงเห็น lvds_clk ซ้ําซ้อนและโหลดพอร์ตเอาต์พุตเมื่อใช้ IOPLL IP สําหรับโหมด PLL ภายนอก LVDS

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • PLL
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® IOPLL
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® LVDS SERDES
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  เนื่องจากปัญหาในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime เวอร์ชั่น 17.1 รุ่น IOPLL IP สําหรับโหมด PLL LVDS ภายนอกส่งผลให้ได้ lvds_clk สองพอร์ตและโหลดเอาต์พุต

  หากเปิดใช้งานตัวเลือก LVDS_CLK/LOADEN0 อยู่ RTL จะรวมเอาต์พุต 5 พอร์ตอย่างไม่ถูกต้อง

   

   

  ความละเอียด

  ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro/Standard Edition เวอร์ชั่น 19.3

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 GX FPGA
  Intel® Stratix® 10 SX SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้