ID บทความ: 000075368 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/03/2017

มีปัญหาใดๆ ในตัวแปร VHDL ของ 1G/2.5G/5G/10G Multi-rate Ethernet PHY IP Core สําหรับอุปกรณ์ Arria V หรือ Arria 10 หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® 1G 2.5G 5G 10G Multi-rate Ethernet PHY
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  ได้ หากคุณสร้างอินสแตนซ์ 1G/2.5G/5G/10G Multi-rate Ethernet PHY IP Core สําหรับอุปกรณ์ Arria® V หรือ Arria® 10 เครื่องภายใน VHDL สร้างบล็อก มีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ข้อจํากัดด้านเวลา (.sdc)

  ข้อจํากัดเวลาที่ได้รับจากแกน IP ไม่ถูกต้อง และการวิเคราะห์เวลาที่เหมาะสมจะไม่ดําเนินการ

   

  ความละเอียด

  ในการแก้ไขปัญหานี้ ห้ามใช้ VHDL สร้างบล็อกเพื่อสร้างอินสแตนซ์ IP Core

  ปัญหานี้ได้รับการกําหนดให้แก้ไขในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime รุ่นใหม่ในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Arria® 10 FPGA และ SoC FPGA
  Arria® V FPGA และ SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้