เอกสารกฎระเบียบสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi ซีรีส์ 6E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000098095

14/03/2024

เอกสารกฎระเบียบสําหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย Intel® สามารถรวมถึง:

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Intel® Wi-Fi 6E AX411

ภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์

เอกสารกฎระเบียบ

ทุกภูมิภาค

SKU ทั้งหมด

เอกสารกฎระเบียบข้อบังคับ Intel® Wi-Fi 6E AX411 (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: มกราคม 2024

สหภาพยุโรป

AX411NGW Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX411NGW Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ตุลาคม 2022

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX411NGW Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ตุลาคม 2022

AX411E2W Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX411E2W Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ตุลาคม 2022

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX411E2W Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ตุลาคม 2022

สหราชอาณาจักร

AX411NGW Intel® Wi-Fi 6E

ประกาศความสอดคล้อง AX411NGW Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: ตุลาคม 2022

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX411NGW Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: ตุลาคม 2022

AX411E2W Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX411E2W Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: ตุลาคม 2022

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX411E2W Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: ตุลาคม 2022

Intel® Wi-Fi 6E AX211

ภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์

เอกสารกฎระเบียบ

ทุกภูมิภาค

SKU ทั้งหมด

เอกสารกฎระเบียบข้อบังคับ Intel® Wi-Fi 6E AX211 (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: มกราคม 2024

สหภาพยุโรป

AX211NGW Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX211NGW Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX211NGW Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

AX211D2W Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX211D2W Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX211D2W Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

สหราชอาณาจักร

AX211NGW Intel® Wi-Fi 6E

ประกาศความสอดคล้อง AX211NGW Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: ก.ย. 2023

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX211NGW Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: ก.ย. 2023

AX211D2W Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX211D2W Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: ก.ย. 2023

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX211D2W Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: ก.ย. 2023

Intel® Wi-Fi 6E AX210

ภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์

เอกสารกฎระเบียบ

ทุกภูมิภาค

SKU ทั้งหมด

เอกสารกฎระเบียบข้อบังคับ Intel® Wi-Fi 6E AX210 (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเครื่องหมายข้อบังคับและข้อมูลความปลอดภัย


วันที่: มกราคม 2024

สหภาพยุโรป

AX210NGW Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX210NGW Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX210NGW Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

AX210D2W Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX210D2W Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX210D2W Intel® Wi-Fi 6E (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

สหราชอาณาจักร

AX210NGW Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX210NGW Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX210NGW Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

AX210D2W Intel® Wi-Fi 6E

คําประกาศความสอดคล้อง AX210D2W Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

ใบรับรองการตรวจสอบประเภท AX210D2W Intel® Wi-Fi 6E สําหรับสหราชอาณาจักร (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


วันที่: ก.ย. 2023

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เอกสารกฎระเบียบสําหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย Intel®
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Intel®
การรับรอง Wi-Fi Alliance