การประกาศการสิ้นอายุการใช้งาน (End-of-Life - EOL) สําหรับ Intel® Cache Acceleration Software (Intel® CAS)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000095493

21/06/2023

Intel® Cache Acceleration Software (Intel® CAS) สิ้นสุดอายุการใช้งานเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 ไม่มีการดาวน์โหลด Intel® CAS ใหม่อีกต่อไป และฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel แบบโต้ตอบจะไม่สามารถให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2023 เป็นต้นไป เนื้อหาช่วยเหลือตัวเองแบบจํากัดจะยังคงมีให้บริการที่หน้าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Intel® CAS

ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลด Intel® CAS ก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 จะสามารถใช้งานต่อได้จนกว่าสิทธิ์การใช้งานจะหมดอายุ ขอแนะนําให้ผู้ใช้ย้ายไปใช้ Open CAS Linux* ซึ่งเป็นทางเลือกโอเพนซอร์สที่สนับสนุนโดยชุมชนโอเพนซอร์ส