โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ ที่เข้ากันได้กับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 200

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000094568

01/11/2023

นี่คือรายชื่อโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 ที่เข้ากันได้กับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 200

หมาย เหตุ
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8362 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8354H
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380HL โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360HL โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8353H
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380H โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360H โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352M
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8376HL โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360Y โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352S
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8376H โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8358 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352V
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8368 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8358P โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352Y
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8368Q โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8356H โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8351N
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6354 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6334 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5320
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6348 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5320H
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6348H โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330H โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5320T
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6346 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330N โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318H
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6342 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6328HL โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318N
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6328H โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318S
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338N โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6326 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318Y
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338T โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6314U โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5317
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6336Y โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6312U โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5315Y
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4314