หน่วยความจําระบบสําหรับ Intel® NUC 13 Pro [Mini PC/Kit/Board] NUC13AN[x][x] และ NUC13L[x][x][x]

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000094164

16/05/2023

DDR4 SDRAM 1.2 V DDR4 260 พิน 2 ซ็อกเก็ตโมดูลหน่วยความจําแบบคู่ (SO-DIMM)

ข้อกําหนดของหน่วยความจํา

  • รองรับ DDR4 2400/2666/3200 MHz SO-DIMM
  • รองรับเทคโนโลยี 8 Gb และ 16 Gb
  • รองรับหน่วยความจําระบบสูงสุด 64 GB พร้อม SO-DIMM สองตัวโดยใช้โมดูลหน่วยความจํา 32 GB
  • รองรับหน่วยความจําที่ไม่ใช่ ECC
  • รองรับหน่วยความจํา JEDEC 1.2 V เท่านั้น

หมายเหตุ: ไม่รองรับเทคโนโลยีหน่วยความจํา 2 Gb และ 4 Gb (ความหนาแน่น SDRAM)

ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับ Intel® NUC ของคุณสําหรับรายละเอียดและข้อกําหนดของหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้ใน Intel® Product Compatibility Tool