ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - เนื้อหากล่อง LAPAC71G & LAPAC71H

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000091841

19/09/2022

รายการต่อไปนี้รวมอยู่ในกล่องสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H:

เมนบอร์ดชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 หน่วย ประมวล ผล กราฟิก
LAPAC71G Intel® Core™ i7-12700H กราฟิก Intel® Arc™ A550M
LAPAC71H Intel® Core™ i7-12700H กราฟิก Intel® Arc™ A730M
  • คู่มือความปลอดภัยและกฎระเบียบของชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15
  • คู่มือฉบับย่อชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15
  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 19.5V, 11.79A ที่ไม่มีสายไฟ
  • ช่องเสียบ M.2 คู่
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • Intel® WiFi 6 AX 201 พร้อมโมดูล Bluetooth 5.2 (ถอดออกได้)

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่องและต้องระบุแยกต่างหาก: