ข้อมูลหน่วยความจําระบบสําหรับ Mini-PC สําหรับ Intel® NUC12 Enthusiast / Kit NUC12SNK[x]

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000091164

20/09/2022

ข้อกําหนดของหน่วยความจํา

  • รองรับ 1.2 V DDR4 SDRAM SO-DIMM สองหน้าสัมผัสชุบทอง
  • 3200 MHz
  • ไม่มีบัฟเฟอร์ ไม่ใช่ ECC
  • ด้านเดียวหรือสองหน้า
  • หน่วยความจําสูงสุด: 64 GB

ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับ Intel® NUC ของคุณสําหรับรายละเอียดและข้อกําหนดของหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้ในIntel® Product Compatibility Toolสําหรับ:

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาหน่วยความจําในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC