ID บทความ: 000090011 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 16/10/2023

วิธีการติดต่อ Intel Customer Support

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

หลายวิธีในการเชื่อมต่อกับ Intel Customer Support

คำอธิบาย

ต้องการติดต่อ Intel เพื่อขอความช่วยเหลือ

ความละเอียด

มีหลายวิธีในการติดต่อกับ Intel Customer Support

ไปที่ ติดต่อ Intel เพื่อดูรายชื่อผลิตภัณฑ์และโปรแกรม Intel ที่รองรับ และวิธีการติดต่อที่มี

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้