คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* ผ่าน TCP พร้อมด้วย Linux Kernel* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ด้วย ADQ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000089895

29/03/2024

เอกสารนี้ออกแบบมาเพื่อให้คําแนะนําในการกําหนดค่าและทดสอบตัวควบคุม Intel® Ethernet E810 พร้อม Application Device Queues (ADQ) โดยใช้ NVM Express* (NVMe*) ผ่าน TCP โดยใช้การปรับปรุงที่มีให้ในเคอร์เนล Linux*

NVM Express* ผ่าน TCP พร้อมเคอร์เนล Linux สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet พร้อมคู่มือการกําหนดค่า ADQ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* ผ่าน TCP พร้อม SPDK สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet พร้อม ADQ
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* ผ่าน Fabric ที่มี SPDK สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ด้วย RDMA
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* over Fabrics สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ด้วย RDMA
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* ผ่าน TCP สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet
คู่มือวิดีโอในการกําหนดค่า NVMe* ผ่าน TCP บนระบบปฏิบัติการ Linux* โดยใช้อุปกรณ์ Intel® Ethernet ซีรีส์ 800