ความแตกต่างระหว่างIntel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) และโซลูชันการจัดการ RAID อื่นๆ

เอกสาร

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

000089829

28/02/2022

ความแตกต่างกับ Microsoft Storage Spaces*

Intel VROCรองรับคุณสมบัติต่อไปนี้ที่ Microsoft Storage Spaces* ไม่:

  • RAID ที่สามารถบู๊ตได้
  • การสนับสนุน Linux*
  • การจัดการ RAID ในสภาพแวดล้อมก่อนระบบปฏิบัติการ
  • รองรับตัวบ่งชี้สถานะ LED บน SSD ในอาร์เรย์ RAID

ความแตกต่างกับ Linux MD RAID

Intel VROCสําหรับ Linux ถูกสร้างขึ้นบน MD RAID และทีม Intel VROC ก็มีผู้ดูแล MD RAID อยู่ในทีม อย่างไรก็ตาม Intel VROC มีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้:

  • ให้ UEFI HII และ UEFI Shell บรรทัดคําสั่งการจัดการ RAID
  • ให้ API แบบอิงหน้าเว็บ การจัดการ RAID ระยะไกล และ API RESTful
  • ผ่านการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและรองรับแพลตฟอร์ม Purley และ SSD ที่เลือกในอุตสาหกรรม
  • นําเสนอซอฟต์แวร์/โปรแกรมแก้ไขปัญหาเฉพาะของลูกค้าในระบบปฏิบัติการที่รองรับ
  • นําเสนอโซลูชัน NVMe* RAID ที่สามารถบู๊ตได้
หมาย เหตุ

ทีมพัฒนาIntel VROCจะเพิ่มคุณสมบัติและฟังก์ชันการทํางานให้กับIntel VROCแล้วจึงปรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปยังเคอร์เนล Linux เวอร์ชันเคอร์เนล กําหนดการวางจําหน่าย และการตัดสินใจที่จะรวมการเปลี่ยนแปลงIntel VROCหนึ่งๆ ของ Linux จะส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของIntel VROCในการเผยแพร่นั้น ดังที่คําแนะนําทั่วไป Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) และโค้ดIntel VROCในระดับหนึ่งต้องอยู่ในเคอร์เนล Linux ที่ใช้เพื่อให้Intel VROCทํางานได้ การเปลี่ยนแปลงโค้ดเริ่มต้นสําหรับฟังก์ชันนี้อยู่ที่ประมาณ kernels 4.8/4.10 และสามารถคาดหวังฟังก์ชันการทํางานที่จํากัดได้ อย่างไรก็ตาม สําหรับฐานที่มีความเสถียรและทํางานได้อย่างสมบูรณ์ ขอแนะนําให้ใช้เคอร์เนล 4.15 หรือสูงกว่า