คู่มือการผนวกรวมและบริการสําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M20NTP1UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000089813

12/08/2022

คู่มือนี้มีขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา อัปเกรด และซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® คู่มือการผนวกรวมและการบริการระบบ M20NTP1UR (PDF) PDF icon
ขนาด: 8.5 MB
วันที่: สิงหาคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.1

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*