เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 11 Extreme และ Pro X Compute Element NUC12EDB[x]

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000089619

24/02/2022

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งาน Intel® NUC 12 Extreme Compute Element NUC12EDBi9, NUC12EDBi7 และ Pro X Compute Element NUC12EDBv9, NUC12EDBv7

NUC12EDBv9ศูนย์การดาวน์โหลดBIOSเครื่องมือความเข้ากันได้
NUC12EDBv7ศูนย์การดาวน์โหลดBIOSเครื่องมือความเข้ากันได้
NUC12EDBi9ศูนย์การดาวน์โหลดBIOSเครื่องมือความเข้ากันได้
NUC12EDBi7ศูนย์การดาวน์โหลดBIOSเครื่องมือความเข้ากันได้