เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC 12 Extreme และ Pro X NUC12DCM[x]

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000089618

24/02/2022

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งาน Intel® NUC 12 Extreme และ Pro X NUC12DCM ของคุณ

NUC12DCMv9ศูนย์การดาวน์โหลดBIOSเครื่องมือความเข้ากันได้
NUC12DCMv7ศูนย์การดาวน์โหลดBIOSเครื่องมือความเข้ากันได้
NUC12DCMi9ศูนย์การดาวน์โหลดBIOSเครื่องมือความเข้ากันได้
NUC12DCMi7ศูนย์การดาวน์โหลดBIOSเครื่องมือความเข้ากันได้