เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC 12 Extreme และ Pro X NUC12DCM[x]

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000089618

10/05/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งาน Intel® NUC 12 Extreme และ Pro X NUC12DCM ของคุณ

NUC12DCMv9 ศูนย์การดาวน์โหลด Bios เครื่องมือความเข้ากันได้
NUC12DCMv7 ศูนย์การดาวน์โหลด Bios เครื่องมือความเข้ากันได้
NUC12DCMi9 ศูนย์การดาวน์โหลด Bios เครื่องมือความเข้ากันได้
NUC12DCMi7 ศูนย์การดาวน์โหลด Bios เครื่องมือความเข้ากันได้