ID บทความ: 000089293 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 20/07/2022

วิธียกเลิกคําสั่งซื้อIntel® RealSense™

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการส่งคําขอยกเลิก

คำอธิบาย

ไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อของฉันใน Intel® RealSense™ Store ได้

ความละเอียด
 1. ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของฝ่ายติดต่อสโตร์ 
 2. เสร็จ สมบูรณ์ แบบฟอร์มการสอบถามเกี่ยวกับร้านค้า Intel® RealSense™
  • ในฟิลด์ โปรดเลือกหัวข้อ ให้เลือก คําสั่งซื้อของฉัน จากค่ารายการให้เลือก
  • ในฟิลด์ โปรดเลือกเหตุผลสําหรับที่ติดต่อของคุณ ให้เลือก ยกเลิกคําสั่งซื้อ
  • ใน คำ อธิบาย รวมถึงหมายเลขคําสั่งซื้อ
   • หากอีเมลแอดรสที่ใช้สั่งซื้อแตกต่างจากอีเมลแอดรสเมื่อกรอกแบบฟอร์มสอบถามให้ครบถ้วน ให้ระบุที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับคําสั่งซื้อนั้น
 3. คลิก ส่งคําขอ ตั๋วการสนับสนุนจะถูกสร้างขึ้น
 4. คุณจะได้รับการติดต่อภายในหนึ่งวันทําการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

สําหรับการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือIntel® RealSense™

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีIntel® RealSense™

Intel® RealSense™ Store - ซื้อกล้องมองภาพระยะชัดลึกและการติดตาม

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้