ID บทความ: 000089080 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 19/09/2022

วิธีปิดไฟพื้นหลังของคีย์บอร์ดในแล็ปท็อป Intel® NUC

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายวิธีปิดใช้งานไฟพื้นหลังของคีย์บอร์ดสําหรับผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel NUCทั้งหมด

คำอธิบาย

วิธีปิดไฟพื้นหลังของคีย์บอร์ดในผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel® NUC

ความละเอียด

กดปุ่ม fn ค้างไว้แล้ว กด F8 เพื่อปิดไฟพื้นหลังคีย์บอร์ด

  • ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC[X]10
  • ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC[X]1[X]
  • ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC[X]10

กดปุ่ม Fn ค้างไว้แล้ว กด F7 เพื่อปิดไฟพื้นหลังคีย์บอร์ด

  • ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H
  • ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC[X]1[X]

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้