ID บทความ: 000089027 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 05/02/2024

ทําไมฉันจึงไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Intel® Retail Edge ของฉันได้

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สําหรับปัญหาการเข้าถึงใน Intel® Retail Edge Program

คำอธิบาย
  • ไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชี Intel® Retail Edge Program ได้
  • บัญชีถูกล็อค
ความละเอียด

บัญชี Intel® Retail Edge อาจไม่สามารถเข้าถึงหรือถูกยกเลิกการใช้งานเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

  • ข้อมูลประจําตัวไม่ถูกต้อง — ความพยายามในการใส่ข้อมูลประจําตัวที่ไม่ถูกต้องหลายครั้งอาจล็อกบัญชีของผู้ใช้ได้ ตรวจสอบว่า มีการใช้ข้อมูลประจําตัวที่ถูกต้องหรือ เข้าไป ที่บทความ My Intel® Retail Edge Account ถูกล็อคหรือไม่ ฉันจะปลดล็อคได้อย่างไร สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  • บัญชีซ้ํา — สมาชิกจะถูกจํากัดให้เปิดบัญชีเดียวต่อคน หากต้องการขอให้ลบบัญชีซ้ํา ให้ไปที่ วิธีการขอลบบัญชีใน Intel® Retail Edge Program เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • สมาชิกที่ไม่ได้ใช้งาน — หากสมาชิกยังไม่สําเร็จการฝึกอบรมใน 180 วันที่ผ่านมา สมาชิกจะถือว่าไม่ได้ใช้งาน บัญชีของสมาชิกจะยังคงไม่ทํางานจนกว่าสมาชิกจะสําเร็จการฝึกอบรม หลังจากผ่านไปสองปี (730 วัน) อาจมีการยกเลิกการใช้งานบัญชี
    การเปิดใช้งานจะดําเนินการตามดุลยพินิจของสปอนเซอร์เท่านั้นโดยพิจารณาเป็นกรณีไป
  • การละเมิดบัญชีอื่นๆ

ติดต่อ Intel Customer Support เพื่อขอเปิดใช้งานอีกครั้งและตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นบนบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกําหนดและเงื่อนไข

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้