ID บทความ: 000089000 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/12/2021

ปุ่มเปิด/ปิดของ Intel NUC จะกะพริบเป็นสีแดงสองเท่า

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

NUC อยู่ในโหมดสลีปแล้ว กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อนําระบบออกจากโหมดสลีป

คำอธิบาย

ปุ่มเปิด/ปิดของ Intel® NUC จะกะพริบเป็นสีแดง ในรูปแบบแฟลชสองรูปแบบอย่างรวดเร็ว

วิธีแก้ไข

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเป็นเวลา 1 วินาที ซึ่งอาจทําให้ระบบตื่นขึ้นมาได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 228 ผลิตภัณฑ์

บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้