คู่มือวิดีโอเกี่ยวกับ NVMe* over Fabrics (NVMe-oF)* พร้อมIntel® Ethernet

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088771

14/12/2021

วิดีโอ NVMe* over Fabrics (NVMe-oF)*
NVMe* over Fabrics (NVMe-oF)* ช่วยให้สามารถใช้คําสั่ง NVMe* ผ่าน Fabric เครือข่ายเพื่อจัดการ NVMe*/PCIe* SSD ในเซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและคุณประโยชน์ผ่านวิดีโอนี้