ID บทความ: 000088723 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/11/2022

โปรแกรม 32 บิตทํางานกับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10 หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10, 32-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรม 32 บิตกับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10

คำอธิบาย

ต้องทราบว่าโปรแกรม 32 บิตสามารถทํางานบนระบบที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10 ได้หรือไม่

ความละเอียด

โปรเซสเซอร์ Intel เจนเนอเรชั่น 10 สร้างขึ้นโดยใช้ชุดคําสั่งของ 64 บิต ซึ่งหมายความว่าควรเข้ากันได้กับการเรียกใช้โปรแกรม 32 บิต

สถาปัตยกรรม IA-32 หมายถึงระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์ 32 บิต ในขณะที่สถาปัตยกรรม Intel® 64 หมายถึงระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์สถาปัตยกรรม IA-32 ที่มีส่วนขยายทางสถาปัตยกรรมแบบ 64 บิต

หากต้องการตรวจสอบชุดคําสั่งและส่วนขยายชุดคําสั่งอื่นๆ ของ Intel® โปรดดูเทคโนโลยี Intel® Instruction Set Extensions 

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้