คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ SR-IOV บน SUSE Linux Enterprise Server* (SLES*) 15 สําหรับIntel® Ethernetซีรีส์ 800

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000088701

09/12/2021

เอกสารนี้แสดงวิธีใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันเสมือน Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 800 โดยใช้ Linux KVM* ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของ SUSE Linux Enterprise Server* (SLES*)

คู่มือการกําหนดค่า SR-IOV - ข้อมูลสรุปทางเทคนิค Intel® Ethernet 800 บน SUSE Linux Enterprise Server* 15

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ SR-IOV บน Windows* Server 2019 สําหรับIntel® Ethernetซีรีส์ 800
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ SR-IOV บน Red Hat Enterprise Linux* 8 สําหรับIntel® Ethernetซีรีส์ 800