คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ SR-IOV บน Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 8 สําหรับIntel® Ethernetซีรีส์ 800

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000088700

09/12/2021

เอกสารนี้แสดงวิธีใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันเสมือน Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 800 โดยใช้ Linux KVM* ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของ Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*)

คู่มือการกําหนดค่า SR-IOV - ข้อมูลสรุปทางเทคนิค Intel® Ethernet 800 series ใน Red Hat Enterprise Linux* 8

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ SR-IOV บน Windows* Server 2019 สําหรับIntel® Ethernetซีรีส์ 800
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ SR-IOV บน SUSE Linux* Enterprise Server 15 สําหรับIntel® Ethernetซีรีส์ 800