คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* over Fabrics สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ด้วย RDMA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000088695

29/03/2024

ไดรฟ์ NVM Express* (NVMe*) เป็นไดรฟ์ Solid-State (SSD) ความเร็วสูงเวลาแฝงต่ําที่เชื่อมต่อผ่านบัส Server Peripheral Component Interconnect Express* (PCIe*)

การพัฒนาไดรฟ์ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ได้กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรโตคอลเครือข่าย ซึ่งใช้ประโยชน์จากความสามารถของไดรฟ์ในศูนย์ข้อมูลและสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์อย่างเต็มที่

NVMe* over Fabrics ให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่ายในระดับความหน่วงใกล้กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ติดตั้งในเครื่องผ่านโปรโตคอลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ออกแบบใหม่ที่ผสานรวมการใช้เทคโนโลยี Fabric ความหน่วงต่ํา/ประสิทธิภาพสูง เช่น Remote Direct Memory Access (RDMA) หรือ Fibre Channel (FC) เข้ากับไดรฟ์ NVMe* ความเร็วสูงเหล่านี้

Intel สนับสนุน NVMe* ผ่าน Fabrics ในสายผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet สองสายด้วยเทคโนโลยี RDMA:

  • ซีรีส์ Intel® Ethernet 800
  • Intel® Ethernet Connection X722/อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X722

NVM Express* บน Fabrics สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ด้วยคู่มือการกําหนดค่า RDMA

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* ผ่าน Fabric ที่มี SPDK สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ด้วย RDMA
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* ผ่าน TCP สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* ผ่าน TCP พร้อม SPDK สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet พร้อม ADQ
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ NVM Express* ผ่าน TCP ด้วย Linux Kernel สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ด้วย ADQ
คู่มือวิดีโอเพื่อกําหนดค่า NVMe* บน Fabric โดยใช้ RDMA บนระบบปฏิบัติการ Linux* โดยใช้ Intel® Ethernet ซีรีส์ 800