คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ Linux* Q-in-Q Intel® Ethernet 800 ซีรีส์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000088693

08/12/2021

เอกสารนี้แสดงวิธีกําหนดค่า VLAN หลายตัวบนIntel® Ethernetซีรีส์ 800 (800 ซีรีส์) บนระบบ Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*)

ขั้นตอนการกําหนดค่าเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ Linux ที่รองรับอื่นๆ ด้วย

คู่มือการกําหนดค่าIntel® Ethernet Linux* Q-in-Q ซีรีส์ 800