คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ Intel® Ethernet 800 Series Linux* Flow Control สําหรับกรณีการใช้งาน RDMA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000088691

08/12/2021

เอกสารนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การควบคุมโฟลว์อีเธอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรีส์ 800 (800 ซีรีส์) โดยมุ่งเน้นไปที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการรับส่งข้อมูล Linux* RDMA

ซึ่งรวมถึง:

  • พื้นหลังบนการควบคุมโฟลว์อีเธอร์เน็ตและการบริดจ์ศูนย์ข้อมูล (DCB)
  • ความแตกต่างระหว่าง Link-level Flow Control (LFC) และ Priority Flow Control (PFC)
  • ขั้นตอนการกําหนดค่าสําหรับแต่ละประเภทบนโฮสต์ Intel Ethernet 800 Series Linux
  • เคล็ดลับการตรวจสอบยืนยัน

คู่มือการกําหนดค่าการควบคุมโฟลว์ของ Intel® Ethernet ซีรีส์ 800 Linux* สําหรับกรณีการใช้งาน RDMA