คู่มือการปรับแต่งประสิทธิภาพ Linux* สําหรับIntel® Ethernetซีรี่ส์ E800

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000088688

13/01/2022

คู่มือนี้ให้คําแนะนําในการปรับแต่งประสิทธิภาพเครือข่ายที่ดีที่สุดโดยใช้อุปกรณ์ Intel® Ethernet ซีรีส์ 800 ในสภาพแวดล้อม Linux* โดยจะเน้นที่ฮาร์ดแวร์ ไดรเวอร์ และเงื่อนไขและการตั้งค่าระบบปฏิบัติการที่อาจปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่าย

คู่มือการปรับแต่งประสิทธิภาพ Linux* ซีรี่ส์ Intel® Ethernet 800