คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับ Application Device Queues (ADQ)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000088687

07/12/2021

Application Device Queues (ADQ) เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Intel ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ I/O ของเครือข่ายระดับระบบที่ชาญฉลาด เป้าหมายของ ADQ คือเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันที่มีลําดับความสําคัญสูงจะได้รับประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้สูงผ่านค่า Jitter ที่ลดลงอย่างมาก

คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Application Device Queues (ADQ) Intel® Ethernet Controller ซีรีส์ 800

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ Application Device Queues (ADQ)