หน่วยความจําระบบสําหรับ Intel® NUC11ATKC2, NUC11ATKC4, NUC11ATBC4 และ NUC11ATKPE

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000088657

31/12/2021

ข้อกําหนดของหน่วยความจํา

  • รองรับ 1.2V DDR4 SO-DIMM สองตัว
  • 2933 MHz
  • ไม่มีบัฟเฟอร์ ไม่ใช่ ECC
  • ด้านเดียวหรือสองหน้า
  • หน่วยความจําขั้นต่ําที่แนะนํา: 2 GB
  • หน่วยความจําสูงสุด: 32 GB
  • การตรวจจับสถานะซีเรียล (SPD)

ดูข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับ Intel® NUC ของคุณสําหรับรายละเอียดและข้อกําหนดของหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้ในIntel® Product Compatibility Toolสําหรับ:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาหน่วยความจําในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC