ID บทความ: 000088456 ประเภทข้อมูล: การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 18/01/2022

ไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 4K ที่ 60Hz เมื่อใช้พอร์ต HDMI

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ต้องดําเนินการหากคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 4K 60Hz เมื่อใช้ HDMI

คำอธิบาย

ไม่สามารถตั้งค่า 4K 60Hz บน กราฟิก UHD Intel® 630 บนพอร์ต HDMI ได้ แต่สามารถตั้งค่าบน DisplayPort (DP) ได้

ความละเอียด

ให้ลองทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ตรวจ สอบ หากผลิตภัณฑ์กราฟิกของคุณรองรับ 4K ที่ 60Hz:
  1. ไปที่ไซต์ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์
  2. ค้นหา รุ่นโปรเซสเซอร์ (เช่น: i7-8700K)
  3. ค้นหาความละเอียด Maximumสําหรับ HDMI, DisplayPort และ eDP ที่ด้านล่างข้อมูลจําเพาะกราฟิก
 • ติดตั้งIntel® Graphics Driverล่าสุด
 • หากตั้งค่าเป็นโหมดโคลน ให้สลับไปที่โหมดเดสก์ทอปขยาย ในโหมดโคลน ความละเอียดเริ่มต้นเป็นความละเอียดสูงสุดที่จอแสดงผลทั้งสองรองรับ
 • ลองใช้สาย HDMI อื่น
 • ใช้ การเชื่อมต่อ HDMI แบบตรงโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ (HDMI ไปยัง HDMI)
 • ติดตั้ง BIOS ระบบล่าสุดสําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบ BIOS ล่าสุดจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมการสนับสนุนเพิ่มเติมสําหรับโหมดการแสดงผลที่ใหญ่ขึ้น หรือดูคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการอัปเดต BIOS ระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมาย เหตุบางพอร์ตอาจไม่สนับสนุนความละเอียดบางอย่าง หากต้องการหาความละเอียดที่คอมพิวเตอร์และจอแสดงผลของคุณรองรับ ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตเฉพาะราย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้