ID บทความ: 000088234 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 22/04/2022

ปัญหาการลงชื่อเข้าใช้: ข้อผิดพลาดเครือข่ายสําหรับการลงทะเบียน Intel

สิ่งแวดล้อม

คุณสามารถดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในลิงก์นี้

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการล้างแคชและคุกกี้ในเบราว์เซอร์หลายตัว

คำอธิบาย

ได้รับข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน

ความละเอียด

การแก้ไขปัญหาจําเป็นต้องล้างแคชเบราว์เซอร์และคุกกี้ ทําตามขั้นตอนด้านล่างสําหรับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้

การล้างแคชและคุกกี้ใน Internet Explorer 8*

 1. เปิด Internet Explorer
 2. เมนู Open Safety ซึ่งอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของเบราว์เซอร์
 3. คลิก ลบประวัติการเรียกดู
 4. เลือก ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว และ คุกกี้.
  หมาย เหตุกล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูก ตามความชอบของคุณ
 5. คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

การล้างแคชและคุกกี้ใน Internet Explorer 9*

 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกที่ไอคอนเฟืองที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนู เครื่องมือ
 3. SelectSafety  > ลบประวัติการเรียกดู
 4. เลือก ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว และ คุกกี้.
  หมาย เหตุกล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูก ตามความชอบของคุณ
 5. คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

การล้างแคชและคุกกี้ใน Mozilla Firefox*

 1. เปิด Mozilla Firefox
 2. เปิดเมนูที่มุมขวาบน
 3. เลือกตัวเลือก >ความเป็นส่วนตัว และคลิก ล้างประวัติล่าสุด
 4. เลือกทุกตามด้วยช่วงเวลา คลิ ก ราย ละเอียดเพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการลบ
  หมาย เหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกคุกกี้และแคช กล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูกตามความชอบของคุณ
 5. คลิกปุ่ม ล้างทันที เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

การล้างแคชและคุกกี้ใน Google Chrome*

 1. เปิด Google Chrome
 2. เปิดเมนูที่มุมขวาบน
 3. เลือก เครื่องมือเพิ่มเติม >ความเป็นส่วนตัว และคลิก ล้างข้อมูลการเรียกดู
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ เลือก คุกกี้ และ แค ช.
  หมาย เหตุกล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูกตามความชอบของคุณ
 5. คลิก ล้างข้อมูลการท่องเว็บ เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

การล้างแคชและคุกกี้ใน Apple Safari*

 1. เปิด Apple Safari
 2. เปิดเมนูที่มุมขวาบนแล้วเลือก การกําหนดลักษณะ
 3. เลือกAdvanced 
 4. เลือก กล่อง แสดงเมนูพัฒนา ในแถบเมนู
 5. ขณะนี้คุณมีเมนูพัฒนา ให้ใช้งานแล้ว
 6. เลือก แคชว่างเปล่า จากเมนู พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 16 ผลิตภัณฑ์

การเข้าถึงและการให้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ My Intel
การเข้าถึงและการให้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ Salesforce
โปรแกรมตัวแทนทางเทคนิคสำหรับลูกค้าทางธุรกิจ
การบำรุงรักษา CMF
โปรแกรมตัวแทนทางเทคนิคสำหรับศูนย์ข้อมูล
Developer Zone
ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel
การสมัครสมาชิกจาก Intel และการกำหนดลักษณะ
Intel® AI Builders
โปรแกรม Intel® Cloud Insider
Intel® Corporation
Intel® Retail Edge Program
Intel® Software Starter Pack
โครงการผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®
ศูนย์เอกสารและแหล่งข้อมูล
ร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้