ID บทความ: 000088234 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 22/04/2022

ปัญหาการลงชื่อเข้าใช้: ข้อผิดพลาดเครือข่ายสําหรับการลงทะเบียน Intel

สิ่งแวดล้อม

คุณสามารถดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในลิงก์นี้

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการล้างแคชและคุกกี้ในเบราว์เซอร์หลายตัว

คำอธิบาย

ได้รับข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน

ความละเอียด

การแก้ไขปัญหาจําเป็นต้องล้างแคชเบราว์เซอร์และคุกกี้ ทําตามขั้นตอนด้านล่างสําหรับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้

การล้างแคชและคุกกี้ใน Internet Explorer 8*

 1. เปิด Internet Explorer
 2. เมนู Open Safety ซึ่งอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของเบราว์เซอร์
 3. คลิก ลบประวัติการเรียกดู
 4. เลือก ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว และ คุกกี้.
  หมาย เหตุกล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูก ตามความชอบของคุณ
 5. คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

การล้างแคชและคุกกี้ใน Internet Explorer 9*

 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกที่ไอคอนเฟืองที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนู เครื่องมือ
 3. SelectSafety  > ลบประวัติการเรียกดู
 4. เลือก ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว และ คุกกี้.
  หมาย เหตุกล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูก ตามความชอบของคุณ
 5. คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

การล้างแคชและคุกกี้ใน Mozilla Firefox*

 1. เปิด Mozilla Firefox
 2. เปิดเมนูที่มุมขวาบน
 3. เลือกตัวเลือก >ความเป็นส่วนตัว และคลิก ล้างประวัติล่าสุด
 4. เลือกทุกตามด้วยช่วงเวลา คลิ ก ราย ละเอียดเพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการลบ
  หมาย เหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกคุกกี้และแคช กล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูกตามความชอบของคุณ
 5. คลิกปุ่ม ล้างทันที เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

การล้างแคชและคุกกี้ใน Google Chrome*

 1. เปิด Google Chrome
 2. เปิดเมนูที่มุมขวาบน
 3. เลือก เครื่องมือเพิ่มเติม >ความเป็นส่วนตัว และคลิก ล้างข้อมูลการเรียกดู
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ เลือก คุกกี้ และ แค ช.
  หมาย เหตุกล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูกตามความชอบของคุณ
 5. คลิก ล้างข้อมูลการท่องเว็บ เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

การล้างแคชและคุกกี้ใน Apple Safari*

 1. เปิด Apple Safari
 2. เปิดเมนูที่มุมขวาบนแล้วเลือก การกําหนดลักษณะ
 3. เลือกAdvanced 
 4. เลือก กล่อง แสดงเมนูพัฒนา ในแถบเมนู
 5. ขณะนี้คุณมีเมนูพัฒนา ให้ใช้งานแล้ว
 6. เลือก แคชว่างเปล่า จากเมนู พัฒนา

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้