ID บทความ: 000088163 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/10/2021

หน่วยความจํา Intel® Optane™ รองรับในระบบปฏิบัติการ Windows 11* หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

Windows 11, 64-bit*, Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายไดรเวอร์ที่เข้ากันได้กับ Windows 11* สําหรับหน่วยความจําIntel® Optane™

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์หน่วยความจํา Intel® Optaneเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 11 หรือไม่ ฉันควรใช้ไดรเวอร์ใดกับแพลตฟอร์มของฉัน

ความละเอียด

ก่อนพยายามอัปเกรดเป็น Windows 11 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยืนยันความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มกับ แอปตรวจสอบสถานภาพของพีซี หรือกับผู้จําหน่าย OEM/ระบบของคุณ

ในแพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับ Windows 11 รองรับอุปกรณ์หน่วยความจําIntel Optaneและสามารถใช้งานได้กับไดรเวอร์ต่อไปนี้:

  • แพลตฟอร์มเจนเนอเรชั่น8และ 9 รองรับการอัปเกรด Windows 11 และการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมดด้วยไดรเวอร์เวอร์ชั่น17.11.0.1000
  • แพลตฟอร์มเจนเนอเรชั่น 10 และ 11 รองรับการอัปเกรด Windows 11 และการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมดด้วยเวอร์ชั่นไดรเวอร์18.6.1.1016
หมาย เหตุ

แพลตฟอร์มเจนเน อเรชั่น 7 ไม่รองรับใน Windows 11 ดังนั้นแพลตฟอร์มที่ใช้งานหน่วยความจําIntel Optaneเหล่านี้จึงไม่สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการนี้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้