ID บทความ: 000088141 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/07/2023

Intel ให้การรับประกันสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® ที่นํากลับมาใช้ใหม่ ใช้แล้ว หรือตัวอย่างทางวิศวกรรมหรือไม่

สิ่งแวดล้อม

โปรเซสเซอร์ Intel ทั้งหมด

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายคู่มือการรับประกันสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® ที่นํากลับมาใช้ใหม่ ใช้แล้ว หรือตัวอย่างทางวิศวกรรม

คำอธิบาย

ไม่สามารถระบุได้ว่า Intel ให้การรับประกันสําหรับโปรเซสเซอร์ที่นํากลับมาใช้ใหม่ ใช้แล้ว หรือตัวอย่างทางวิศวกรรมหรือไม่

ความละเอียด

ไม่ Intel ไม่ขายหรือนําโปรเซสเซอร์ตัวอย่างทางวิศวกรรม, ที่ใช้แล้วหรือผ่านการซ่อมแล้วมาเปลี่ยนให้ตามคําขอการรับประกัน

ข้อมูลสําหรับตัวอย่างทางวิศวกรรมสามารถพบได้ใน ข้อมูลเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ตัวอย่างทางวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 33 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้