ดาวน์โหลดแพ็คเกจและคู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® Ethernet Fabric Suite (Intel® EFS)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088090

16/07/2024

ดาวน์โหลด

  • ดาวน์โหลดแพ็คเกจพื้นฐาน Intel® Ethernet Fabric Suite: แพ็คเกจการติดตั้ง IntelEth-Basic.DISTRO.11.7.0.0.110.tgz (โดยที่ DISTRO เป็นการกระจายระบบปฏิบัติการ) จะติดตั้งส่วนประกอบซอฟต์แวร์โฮสต์ Intel® Ethernet ที่จําเป็นในการตั้งค่าโหนดการประมวลผล, I/O และโหนดบริการบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่มีไดรเวอร์ สแต็ค และเครื่องมือพื้นฐานสําหรับการกําหนดค่าและการตรวจสอบติดตามในเครื่อง
  • ดาวน์โหลดแพ็คเกจ Intel® Ethernet Fabric Suite FS: แพ็คเกจการติดตั้ง IntelEth-FS.DISTRO.11.7.0.0.110.tgz (โดยที่ DISTRO คือดิสทริบิวชันของระบบปฏิบัติการ) จะติดตั้งแพ็คเกจซอฟต์แวร์โฮสต์ Intel® Ethernet พร้อมกับชุดเครื่องมือ Intel® Ethernet Fabric Suite FastFabric
  • ดาวน์โหลดแพ็คเกจ Intel® Basic InfiniBand: แพ็คเกจการติดตั้ง Intel-Basic-IB.DISTRO.11.7.0.0.110.tgz (โดยที่ DISTRO เป็นการเผยแพร่ระบบปฏิบัติการ) จะติดตั้งส่วนประกอบซอฟต์แวร์โฮสต์ Intel® ที่จําเป็นในการติดตั้งโหนดการประมวลผล บริการ และล็อกอินบนเครือข่าย InfiniBand*

คู่มือ