ID บทความ: 000087987 ประเภทข้อมูล: ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 18/02/2022

ฉันจะระบุเครื่องหมายบนโปรเซสเซอร์Intel® Xeon®ของฉันสําหรับซ็อกเก็ต LGA775 ได้อย่างไร

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งและความหมายของเครื่องหมายบนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สําหรับซ็อกเก็ต LGA775

คำอธิบาย

ฉันจะหาเครื่องหมายสําหรับโปรเซสเซอร์ที่รองรับซ็อกเก็ต LGA775 ได้ที่ไหน เครื่องหมายแสดงถึงอะไร

ความละเอียด

โปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมดจะมีเครื่องหมายที่สลักอยู่ด้านบนของแพ็คเกจโปรเซสเซอร์

หมาย เหตุ

ซ็อกเก็ตนี้รองรับด้วย โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นเก่าต่อไปนี้:

ใช้Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows* เพื่อระบุข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์ของคุณ

 

LGA 775

เครื่องหมาย:

บรรทัดที่ 1ความเร็ว CPU/ขนาดแคช L2/ความเร็วบัส
บรรทัดที่ 2ตระกูลโปรเซสเซอร์ (เช่น Xeon)
บรรทัดที่ 3sSpec # (เช่น SL028) และประเทศผู้ผลิต (เช่น Malay for Malaysia)
บรรทัดที่ 4หมายเลขโปรเซสเซอร์ (เช่น X3220)
บรรทัดที่ 5คําสั่งซื้อกระบวนการสําเร็จรูป (FPO)
บรรทัดที่ 6คําสั่งซื้อกระบวนการทดสอบการประกอบ (ATPO)
บรรทัดที่ 7หมายเลขผลิตภัณฑ์บางส่วน

หมายเลขเครื่อง = บรรทัดที่ 5 + บรรทัด 6 + บรรทัด 7 (ตัวอย่างเช่น 2822B890-1Z688177B9996)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้