ID บทความ: 000087957 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 03/08/2022

พบปัญหาการรั่วของหน่วยความจําเมื่อเรียกใช้งานตัวอย่างการจําแนกรูปภาพOpenVINO™ Async C++ กับIntel® Inspector

สิ่งแวดล้อม

OpenVINO 2021.3, CentOS 7

CentOS 7.3

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีหลีกเลี่ยงปัญหาหน่วยความจํารั่วเมื่อใช้งานตัวอย่าง OpenVINO™ C++ กับIntel Inspector

คำอธิบาย
 1. รันOpenVINO™ ตัวอย่าง Async Classification ภาพ C++ด้วยIntel® Inspectorสําหรับตรวจสอบปัญหาหน่วยความจํา

  คําสั่งที่ใช้:

  $ pwd
  /home/centos/inference_engine_cpp_samples_build/intel64/Release

  $ /opt/intel/oneapi/inspector/2021.3.0/bin64/inspxe-cl -c mi3 ./classification_sample_async -m /opt/intel/openvino_2021.3.394/deployment_tools/open_model_zoo/tools/downloader/intel/image-retrieval-0001/FP16-INT8/image-retrieval-0001.xml -i /home/centos/images -nt 8

  $ /opt/intel/oneapi/inspector/2021.3.0/bin64/inspxe-cl -report observations

 2. Intel® Inspectorรายงานที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาหน่วยความจํา
ความละเอียด

แอพการวัดประสิทธิภาพถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมานสูงสุด มีบางรหัสที่เกี่ยวข้องกับสถิติความหน่วงแฝงในแอพการวัดประสิทธิภาพ

การลบ ส่วนย่อยที่เกี่ยวข้องของโค้ดจะทําให้หน่วยความจํามีความเสถียร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่แนะนําให้ใช้แอปพลิเคชัน benchmark_app สําหรับการทดสอบภาวะวิกฤต เนื่องจากใช้ private std::vector_latencies ในคลาส InferRequestsQueue ซึ่งรวบรวมค่าความหน่วงทั้งหมดและคํานวณค่ากลางของความหน่วง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้