ID บทความ: 000087942 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 12/03/2024

ใช้เวลานานเท่าใดในการรับคําสั่งซื้อจากแคตตาล็อกรางวัลของโปรแกรมคะแนน Intel® Partner Alliance

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายการกําหนดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของบัตรของขวัญและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

คำอธิบาย

ฉันจําเป็นต้องทราบเวลารอที่คาดไว้หลังจากทําการสั่งซื้อเนื่องจากยังไม่ได้รับอีเมล

ความละเอียด

บัตรของขวัญอาจถูกจัดส่งแบบดิจิทัลหรือโดยบริษัทขนส่ง กระบวนการที่ส่งมอบแบบดิจิทัลอาจไม่พร้อมให้บริการ สาเหตุอาจเกิดจากหลายประการ:

 • ข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์/ประเทศ
  • ขณะนี้โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ข้อจํากัดของผู้ขาย/พาร์ทเนอร์ที่แลกรางวัล

นี่คือวิธีการทํางานของบัตรของขวัญ:

แบบดิจิทัล: (ไม่มีบัตรของขวัญจริง)

 1. เมื่อโซลูชันที่ส่งมาสําเร็จ ผู้รับที่ระบุไว้ในคําขอแลกรับอีเมลจากโปรแกรมคะแนน Intel® Partner Alliance ภูมิภาคเพื่อยืนยันว่าได้ทําการแลกรับแล้ว ตรวจสอบอีเมลของคุณ เพื่อหาที่อยู่ที่เริ่มต้นด้วย IntelPartnerAlliance-Points - (ที่อยู่สิ้นสุดของที่อยู่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค) หรือจาก rewards@reward.tremendous.com
 2. โดยปกติ ภายใน 3 ถึง 7 วันทําการ อีเมลตัวที่สองที่ส่งโดยผู้ขายเฉพาะรายมีรายละเอียดที่จําเป็นในการใช้บัตร (ยอดเงิน ผู้ขาย หมายเลขบัตร หมายเลขคําสั่งซื้อ และอื่นๆ)
  • อีเมลอาจมีข้อกําหนดและเงื่อนไขตามผู้ขาย ภูมิศาสตร์/ประเทศที่เลือก เก็บ เอาไว้เป็นบันทึกของคุณ

ผู้ให้บริการจัดส่ง: (มีบัตรของขวัญแบบ Physical)

 1. เมื่อส่งโซลูชันสําเร็จ กระบวนการยืนยันการแลกรางวัลจะเหมือนกับที่อธิบายไว้ใน #1 ข้างต้น
 2. ภายใน 10 ถึง 20 วันทําการ กระบวนการของผู้จัดจําหน่ายที่เลือกและส่งบัตรของขวัญผ่านบริษัทขนส่งที่ต้องการ
  • ผู้จําหน่ายบางรายอาจต้องการผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุเพื่อให้ลงนามในการจัดส่ง
 3. เมื่อได้รับบัตรของขวัญแล้ว ให้ทําตามคําแนะนํา ที่ให้ไว้เพื่อลงทะเบียน/เปิดใช้งานบัตร
 4. หากไม่มีคําแนะนําให้ ตรวจสอบอีเมลของคุณเนื่องจากผู้จําหน่ายบางรายต้องส่งอีเมลอัตโนมัติที่มีข้อมูลดังกล่าว
  • อีเมลอาจมีข้อกําหนดและเงื่อนไขตามผู้ขาย ภูมิศาสตร์/ประเทศที่เลือก เก็บ เอาไว้เป็นบันทึกของคุณ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ส่ง คําขอ ไปยัง Intel Customer Support (ต้องลงชื่อเข้าใช้)

 1. ป้อนรายละเอียดในกล่องข้อความ บอกเราเกี่ยวกับปัญหาหรือคําถามของคุณเกี่ยวกับ Intel® Partner Alliance
  • สําหรับบริการที่รวดเร็วขึ้น ให้ให้ ข้อมูลต่อไปนี้:
 2. คลิก ถัดไป: ปุ่ม รายละเอียด เพื่อรวมไฟล์แนบใดๆ (ภาพหน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ หรืออื่นๆ)
  • รวมอีเมลทั้งหมดหรือการยืนยันที่ได้รับตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 3. เลือก โอกาสเข้าร่วมหรือยกเลิกการเข้าร่วมใน โปรแกรมการปรับปรุงลูกค้า
 4. คลิกปุ่มส่งคําขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรของขวัญที่ใช้กับผู้ขายต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นเพียงหนึ่งในรางวัลที่มีให้ระหว่างการแลกคะแนนผ่าน Intel® Partner Alliance การกระจายบัตรของขวัญอํานวยความสะดวกผ่านผู้จัดจําหน่ายต่างๆ ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค/ประเทศ และขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

สําหรับกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลเกี่ยวกับรายละเอียดคําสั่งซื้อภายในกรอบเวลาตามภูมิภาค ให้ตรวจสอบ กับ Intel Customer Support เพื่อขอให้ผู้จัดจําหน่ายส่งอีเมลอีกครั้ง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้