ID บทความ: 000087897 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 06/03/2024

ไม่เห็นสิ่งใดบนจอแสดงผลเมื่อบู๊ต Intel® NUC

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนแก้ไขปัญหาหน้าจอสีดํา

คำอธิบาย

ไม่สามารถแสดงผลได้เมื่อใช้ Intel® NUC

ความละเอียด

ตรวจสอบ สถานะ LED ของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง: กะพริบ 3 ครั้งซ้ําๆ หรือคงที่หรือไม่ ดูคําแนะนํา:

หากปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคุณกะพริบในรูปแบบอื่นหรือไม่เปิดเลย ให้ลองอ้างถึงหน้า การแก้ปัญหาการไม่บูท ของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 74 ผลิตภัณฑ์

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC7V0

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้