การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กในโปรแกรมประยุกต์ Intel® Unite

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000087874

15/10/2021

ธุรกิจขนาดเล็ก Intel® Unite มีจําหน่ายสําหรับ Intel Unite 3.x เท่านั้น

Intel Unite 4.x ไม่รองรับโหมดธุรกิจขนาดเล็ก

หากคุณต้องการการสนับสนุนสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้ ดาวน์โหลด และ ติดตั้ง Intel Unite® App 3.x