สถาปัตยกรรมระบบย่อยของหน่วยความจําและประเภทหน่วยความจําที่รองรับสําหรับIntel® Server Board D40AMP

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000087863

11/11/2021

Intel® Server Boardตระกูล D40AMP ประกอบด้วยสล็อต DDR4 DIMM 8 ช่อง และช่องเสียบ DIMM หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ 4 ช่อง รวมทั้งหมด 12 ช่อง DIMM ต่อโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 แต่ละตัวรองรับช่องหน่วยความจําแปดช่องสัญญาณโดยใช้ตัวควบคุมหน่วยความจํา (IMC) ในตัวสี่ตัว แต่ละช่องหน่วยความจําจะได้รับตัวอักษร A-H ที่ระบุ แต่ละช่องสัญญาณ A, C, E และ G จะรองรับช่องเสียบ DIMM สองช่อง คือ ช่องเสียบ 1 (ช่องเสียบสีน้ําเงินสําหรับ DDR4 DIMM) และช่องเสียบ 2 (ช่องเสียบสีดําสําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™) ช่องสัญญาณที่เหลืออยู่แต่ละช่องรองรับช่องเสียบ DIMM หนึ่งช่อง (ช่องเสียบสีน้ําเงินสําหรับ DDR4 DIMM)

example image

Intel® Server Boardตระกูล D40AMP รองรับ DDR4, RDIMM และ LDRIM มาตรฐาน นอกจากนี้ โมดูลที่มีIntel® Server Board D50TNP1SB ยังรองรับโมดูลหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ซีรีส์ 200 อีกด้วย

หมาย เหตุ

ไม่รองรับโมดูลหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า

หมาย เหตุ

ไม่รองรับโมดูลหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 200 ในระบบระบายความร้อนด้วยน้ํา