ข้อมูลการรับประกันสําหรับชุด Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+) IOT

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000087843

21/01/2022

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข

Intel มอบการรับประกันภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ Intel® Wi-Fi 6 Desktop Kit ซื้อจากผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® การรับประกันนี้ครอบคลุมรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่อง

การรับประกันแบบจํากัดสําหรับชุด Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+) IOT (PDF) PDF icon

ขนาด: 139 KB
วันที่: ตุลาคม 2021

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*