ID บทความ: 000087753 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 26/10/2021

จะทําอย่างไรกับข้อความ "หน่วยความจําIntel® Optane™ถูกปิดใช้งาน"

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10 รุ่น 64 บิต ไม่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หน่วยความจําIntel® Optane™ติดตั้งอยู่

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีลบข้อความไม่ให้ปรากฏในเดสก์ท็อป

คำอธิบาย

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อระบุว่าหน่วยความจํา Intel® Optane™ ถูกปิดใช้งานอยู่ แต่ไม่มีฮาร์ดแวร์ Optane™ Memory ติดตั้งอยู่  ไม่สามารถลบ ปิด หรือย้ายการแจ้งเตือนนี้ได้

ความละเอียด

ข้อผิดพลาดนี้เกิดจาก Intel® Optane™ Memory User Interfaceรุ่นเก่า หากระบบไม่มี อุปกรณ์หน่วยความจําIntel® Optane™ใดๆ ให้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เพื่อลบข้อความ

หมาย เหตุหากไม่ชัดเจนว่าระบบมีอุปกรณ์หน่วยความจําIntel® Optane™ ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตระบบหรือฝ่ายสนับสนุน Intel® ก่อนดําเนินการต่อ

ข้อความบนหน้าจอ:
Error message on the corner of the screen

ขั้นตอนในการแก้ไขโดยการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน:

  1. คลิกปุ่ม เมนูเริ่ม
  2. คลิกการตั้งค่า
  3. ไปที่แอพ
  4. มองหาหน่วยความจําIntel® Optane™
  5. คลิกIntel® Optane™ Memoryแล้วคลิกถอนการติดตั้ง 
  6. รีสตาร์ ตระบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 5 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้