ID บทความ: 000087731 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 12/11/2021

จะเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ Intel® NUC ที่ไม่ตรงตามข้อมูลจําเพาะขั้นต่ําสําหรับการอัปเกรดเป็น Windows 11*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อุปกรณ์ Intel NUC ที่ไม่ตรงตามข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับ Windows 11* จะทํางานต่อไปบน Windows 10

คำอธิบาย

อุปกรณ์ Intel® NUC ที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับ Windows 11* จะยังคงทํางานบน Windows® 10 ซึ่งจะยังคงได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัย

วิธีแก้ไข

ดูเอกสาร ประกอบวงจรชีวิตการใช้งานในบ้านของ Windows® 10 ได้ที่ ไทม์ไลน์สําหรับการสนับสนุน Windows 10

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 299 ผลิตภัณฑ์

บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC7V0
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้