ID บทความ: 000087693 ประเภทข้อมูล: การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 24/06/2022

พบปัญหา FPS(เฟรมต่อวินาที) ต่ําขณะเล่นLeague of Legends*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนวิธีการ/การแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา FPS ต่ําขณะเล่นเกม

คำอธิบาย

FPS อยู่ในระดับต่ําขณะเล่น League of Legends พร้อมกราฟิก UHD 630 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความต้องการสูงในเกม

ความละเอียด
  1. อัปเดต เฟิร์มแวร์ของจอแสดงผล หากมี
  2. ดาวน์โหลด และ ติดตั้ง ไดรเวอร์กราฟิกล่าสุดจาก กราฟิก Intel® – ไดรเวอร์ Windows* DCH
  3. ปรับนั่งหน่วยความจําใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้