ID บทความ: 000087644 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 19/05/2022

วิธีแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด 31 สําหรับกราฟิก Intel®

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด 31 ในตัวจัดการอุปกรณ์สําหรับอะแดปเตอร์การแสดงผลกราฟิก Intel

คำอธิบาย

ใน ตัวจัดการอุปกรณ์ รายการกราฟิก Intel® ที่แสดงด้านล่าง อะแดปเตอร์จอแสดงผล แสดงสีเหลือง
ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมกราฟิก Intel แสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในสถานะอุปกรณ์: อุปกรณ์นี้ทํางานไม่ถูกต้องเนื่องจาก Windows ไม่สามารถโหลดไดรเวอร์ที่จําเป็นสําหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 31)

Device Manager

Intel UHD Graphics Properties

ความละเอียด

Microsoft* แนะนําให้ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกของคุณใหม่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของรหัส 31 ตามบทความนี้: รหัสข้อผิดพลาดในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows เราขอแนะนําให้ทําการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกล่าสุดที่ผู้ผลิตระบบจัดหาให้ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมีการปรับแต่งไดรเวอร์เหล่านี้ ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ตรวจ สอบ การอัปเดต Windows*:
    1. คลิกปุ่ม เริ่ม
    2. คลิกในช่องค้นหาและค้นหา "การอัปเดต Windows" เลือกตัวเลือกนั้น
    3. เลือก ตรวจหาการอัปเดต และตรวจสอบว่าคุณมี Windows* เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. ทําการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel® ใน Windows® ใหม่ทั้งหมด ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ (OEM) สําหรับการอัปเดตไดรเวอร์ล่าสุด

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทําซ้ํากระบวนการติดตั้งใหม่ทั้งหมดโดยใช้ไดรเวอร์กราฟิกทั่วไปล่าสุดของ Intel® ที่มีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้