ID บทความ: 000087644 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 04/06/2024

แก้ไขรหัสข้อผิดพลาด 31 สําหรับกราฟิก Intel®

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนในการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด 31 บน ตัวจัดการอุปกรณ์ สําหรับอะแดปเตอร์จอแสดงผลกราฟิก Intel

คำอธิบาย

ในตัวจัดการอุปกรณ์ รายการกราฟิก Intel® ตามรายการที่อยู่ด้านล่าง อะแดปเตอร์จอแสดงผล จะแสดงแบงกสีเหลือง
การคลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมกราฟิก Intel แสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน สถานะอุปกรณ์: อุปกรณ์นี้ทํางานอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจาก Windows ไม่สามารถโหลดไดรเวอร์ที่จําเป็นสําหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 31)

Device Manager

Intel UHD Graphics Properties

ความละเอียด

Microsoft* แนะนําให้ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกของคุณใหม่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดรหัส 31 ตามบทความนี้: รหัสข้อผิดพลาดในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows เราขอแนะนําให้ทําการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกล่าสุดที่ผู้ผลิตระบบจัดเตรียมไว้ให้ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากไดรเวอร์เหล่านี้ได้รับการปรับแต่ง ทําตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ตรวจ สอบ อัปเดต Windows*:
    1. คลิกปุ่ม เริ่ม
    2. คลิก ในฟิลด์ค้นหาและทําการค้นหา "การอัปเดต Windows" เลือกตัวเลือกนั้น
    3. เลือก ตรวจหาการอัปเดต และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Windows* เวอร์ชันล่าสุด
  2. ดําเนินการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel® ใหม่ทั้งหมดใน Windows® ติดต่อ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ (OEM) สําหรับการอัปเดตไดรเวอร์ล่าสุด

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทําซ้ํากระบวนการติดตั้งใหม่ทั้งหมดโดยใช้ไดรเวอร์กราฟิกทั่วไปของ Intel® ที่มีใน ศูนย์การดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้